Ochrana osobních údajů

Úvod

Ve společnosti Resideo dodržujeme korektní postupy nakládání s údaji s cílem chránit vaše soukromí a vaše osobní údaje. Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je popsat, jak postupujeme v souvislosti s komunikací s potenciálními kandidáty na práci v naší společnosti prostřednictvím kariérního webu www.fajnfabrika.cz (dále též „webové stránky“), pokud jde o soukromí všech osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány za využití těchto webových stránek.

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých návštěvníkem webových stránek je společnost ADEMCO CZ s.r.o., Tuřanka 96/1236, 627 00 Brno (dále také jako „Resideo“) a další subjekty uvedené níže. Jakožto společní správci jsme povinni zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (“GDPR”). Správu a údržbu webu www.fajnfabrika.cz zprostředkovává společnost BRANDBAKERS, s.r.o., se sídlem Bořivojova 1252/4, 130 00, Praha 3 („BRANDBAKERS“). Webové stránky jsou vytvořeny a provozovány na webové platformě provozované společností Breezy, s.r.o., se sídlem Plzeňská 157/98, Praha 5 a jsou umístěny na serveru společnosti v České republice.

Shromažďování, používání, zpřístupňování osobních údajů - možnosti 

Webové stránky fajnfabrika.cz je možné navštívit bez jakékoliv registrace. O návštěvnících žádné osobní údaje neshromažďujeme. Výjimku představují pouze krátké textové soubory vytvářené webovým serverem, které se v počítači návštěvníka ukládají prostřednictvím prohlížeče, tedy tzv. cookies. 

Zájem o práci v Resideu

Prostřednictvím webových stránek budete přesměrováni na kontaktní formulář, ve kterém se můžete zaregistrovat jako zájemce o práci v Resideu a přihlásit na některé z inzerovaných volných míst. 

Zvláštní kategorie osobních údajů

Resideo cíleně neshromažďuje o uživatelích webových stránek zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje). 

Zpřístupnění osobních údajů

Osobní údaje můžeme předat jinému subjektu pouze v následujících případech:

  • Jestliže si předání osobních údajů výslovně vyžádáte;
  • Jedná-li se o rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu;
  • Jestliže se zpřístupnění osobních údajů přiměřeně týká prodeje nebo jiného zcizení našeho podniku, resp. jeho části.

Resideo může v souvislosti s provozováním svých webových stránek využívat externí dodavatele služeb, například pro účely technologické nebo jiné administrativní podpory.

Správa osobních údajů

Resideo prostřednictvím webových stránek fajnfabrika.cz neshromažďuje ani nesestavuje osobní údaje ani jiné informace pro marketingové účely s cílem šířit je nebo prodávat externím subjektům ani neposkytuje host mailing třetím stranám.

Máte právní nárok požadovat podrobnosti o osobních údajích, které o vás vedeme. Resideo vám poskytuje možnost ujistit se, že vaše osobní údaje jsou přesné a aktuální. Kontaktujte nás prosím, pokud budete požadovat opravu svých osobních údajů, jejich výmaz nebo omezení jejich zpracování, pokud si budete chtít ověřit, zda Honeywell vaše osobní údaje zpracovává, či nikoli, pokud budete požadovat přístup ke svým osobním údajům, budete chtít uplatnit své právo na přenositelnost údajů nebo zrušit souhlas s jejich zpracováním.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Dovolujeme si vás upozornit, že se na webových stránkách mohou vyskytnout odkazy na webové stránky třetích stran, které se neřídí stejnými zásadami ochrany osobních údajů. Návštěvníci našich webových stránek mohou být na tyto stránky odkázáni například pro podrobnější informace o nejnovějších odborných poznatcích, pořádaných akcích, dodavatelských službách, neziskových organizacích či sociálních sítích.

Resideo neposkytuje žádná vyjádření ani záruky, pokud jde o to, jak jsou data uživatelů na serverech těchto třetích stran ukládána či používána. Doporučujeme seznámit se zásadami ochrany a využívání osobních údajů, jimiž se příslušné webové stránky třetí strany řídí.

Cookies 

Na našich webových stránkách se používají cookies, které přispívají k efektivnějšímu fungování stránek a zkvalitňují prohlížecí funkce. V některých případech nám cookies pomáhají lépe poznat uživatele našich webových stránek, abychom jim mohli nabídnout prohlížecí funkce „šité na míru“ jejich potřebám.

Co je to „cookie“?

Jedná se o technologii, která našim webovým stránkám umožňuje ukládat ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče malé množství dat (identifikátory). Tato data pak naše webové stránky používají při vašich dalších návštěvách. Cookies neslouží k zjišťování identity neregistrovaných návštěvníků, ale pomáhají nám sledovat návštěvnost a zjistit preference návštěvníků.

V některých sekcích našich webových stránek nám cookies pomáhají mapovat zájmy a preference návštěvníků internetu. Díky tomu lépe víme, co je pro vás důležité, a můžeme nabídku služeb přizpůsobit vašim potřebám.

Jak mohu cookies zablokovat?

Pokud nechcete, aby webové stránky do vašeho počítače ukládaly cookies, můžete si nastavit prohlížeč tak, aby vás na cookie upozornil. Pak se budete moci v každém jednotlivém případě rozhodnout, zda cookie přijmete, či nikoli. Pokud ale cookies ve svém prohlížeči zablokujete, nebudete moci plně využívat všechny funkce, které naše webové stránky mají.“.

Jaké typy cookies používáme?

Naše webové stránky pracují s následujícími čtyřmi typy cookies:

  • Základní/nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro funkčnost našich webových stránek. 

  • Výkonové cookies

Prostřednictvím těchto cookies shromažďujeme informace o tom, jak návštěvníci naše webové stránky používají a jak se orientují v jejich struktuře. Tyto cookies nám umožňují sledovat nejen frekvenci návštěv, ale např. i to, zda návštěvník na naše stránky přešel z reklamy apod.

  • Funkční cookies

Tyto cookies uchovávají údaje o volbách, které uděláte během procházení našich webových stránek. Systém si je „pamatuje“, takže při vaší příští návštěvě lépe známe vaše preference.

  • Targetingové a trackingové cookies

V některých sekcích našich webových stránek používáme cookies, které nám pomáhají zmapovat zájmy návštěvníků. Díky tomu pak můžeme lépe přizpůsobit a personalizovat nabízené služby a úspěšněji zacílit reklamu během příležitostných reklamních kampaní, realizovaných ve spolupráci s externími subjekty a prostřednictvím jejich webových stránek.

Prostřednictvím těchto cookies sbíráme informace o tom, kde vaše návštěva našich webových stránek začala, kde jste narazili na naši reklamu, jakou reklamu jste shlédli, zda jste na naše webové stránky přešli přímo, či nepřímo, jaké koncové zařízení jste pro návštěvu našich webových stránek použili a co jste si případně stáhli. Tyto informace jsou shromažďovány anonymně prostřednictvím externích dodavatelů.

Tyto cookies slouží rovněž ke komunikaci s externími dodavateli, kteří data z našich webových stránek zpracovávají a extrapolují. Cílem těchto analýz je lepší znalost uživatelů našich stránek, abychom mohli cíleněji využívat reklamu. Veškeré informace jsou anonymní a dostáváme je v agregované formě. Zahrnují statistickou analýzu, např. demografických faktorů, analýzu online chování návštěvníků, zájmu o produkty nebo životního stylu. Externími dodavateli targetingových a trackingových cookies jsou výhradně důvěryhodné třetí strany. Pokud potřebujete podrobnější informace o dodavatelích, se kterými spolupracujeme, a o tom, jak tyto cookies fungují, kontaktujte nás na e-mailové adrese veronika.chlubna@resideo.com nebo se obraťte na zástupce Residea, s nímž obvykle spolupracujete. 

Sociální sítě

Prostřednictvím našich webových stránek se můžete zapojit do nejrůznějších blogů, diskusních fór, wiki-webů a dalších sociálních sítí, kde můžete sdílet obsah s ostatními uživateli. Resideo v této souvislosti nenese žádnou odpovědnost za to, že vaše osobní údaje, které sdílíte na sociálních sítích, získá, využije nebo zneužije jiný uživatel.

Resideo umisťuje na svých webových stránkách také odkazy na sociální sítě provozované nespřízněnými fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou mimo kontrolu Resideo. Ke správnosti, spolehlivosti atd. informací uveřejněných na těchto sociálních sítích se nevyjadřujeme ani v této souvislosti neposkytujeme žádné záruky.

Odkaz na webové stránky nespřízněného subjektu nelze interpretovat jako dobrozdání Resideo o tomto subjektu nebo o jeho produktech či jím poskytovaných službách ani jako jeho dobrozdání o Resideo nebo o produktech a službách Resideo. Ke způsobu ukládání dat na serverech nespřízněných subjektů se nevyjadřujeme ani v této souvislosti neposkytujeme žádné záruky. Doporučujeme seznámit se detailně se zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na příslušných webových stránkách třetích stran.  

Ochrana dětí

Webové stránky fajfabrika.cz nejsou určeny dětem, a netýká se jich tudíž ani toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Velice dobře si uvědomujeme, jak důležitá je ochrana osobních údajů dětí, zvlášť s ohledem na současné možnosti internetu. Žádné osobní údaje dětí vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme.

Zabezpečení

Společnost Resideo usiluje o zabezpečení vašich osobních údajů, aby nedocházelo k neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, zavedla společnost Resideo technická a organizační opatření na ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů. Všichni pracovníci společnosti Resideo a třetí strany, které si společnost Resideo najímá ke zpracování vašich osobních údajů, jsou povinni respektovat důvěrnost vašich údajů.

Změny zásad týkajících se ochrany osobních údajů

Resideo si vyhrazuje právo podle potřeby toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Lhůta pro implementaci nových zásad v případě změny je 30 pracovních dní. Pokud chcete mít o těchto změnách přehled, doporučujeme pravidelně navštěvovat tuto stránku.

Stížnosti

Máte-li obavy, že došlo k údajnému porušení zákonů o ochraně osobních údajů nebo jakéhokoli jiného předpisu ze strany společnosti Resideo, obraťte se na pověřenou osobu společnosti Resideo pro ochranu osobních údajů a to e-mailem na veronika.chlubna@resideo.com. Vaše stížnost bude prošetřena a bude vám poskytnuta informace o tom, jak se bude v záležitosti postupovat a jak bude vyřešena. Pokud nejste spokojeni s tím, jak společnost Resideo vaši stížnost vyřešila, máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Záležitost můžete taktéž postoupit příslušnému soudu.

Kontaktujte nás

Máte-li nějaké dotazy nebo přetrvávající pochyby o ochraně svých osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese veronika.chlubna@resideo.com nebo se obraťte na zástupce Resideo.